Skip to main content
  • Aktualności
  • SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE 25.04.2024

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE 25.04.2024

08-04-2024

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie działając zgodnie z postanowieniami § 22 ust.1 Statutu Banku
zawiadamia wszystkich Członków Banku Spółdzielczego w Namysłowie,
że w dniu 25 kwietnia 2024 (czwartek) odbędzie się:

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE


które odbędzie się w lokalu Restauracji Świerczów, ul. Brzeska 13, 46-112 Świerczów

I termin - godzina 10.00

II termin - godzina 10.15

O czasie, miejscu i porządku obrad – przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli zostali powiadomieni odrębnym pismem.

Członek Banku niebędący Przedstawicielem wybranym na Zebranie Przedstawicieli, a wyrażającym chęć uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli proszony jest o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału.ZARZĄD
Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Ogłoszenie
Porządek obrad
Pełnomocnictwo

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR