Skip to main content
  • Program edukacyjny TalentowiSKO

Program edukacyjny TalentowiSKO

1

TalentowiSKO to realizowany od 2013 r. przez Zrzeszenie BPS program edukacyjny dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w całej Polsce. Program jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności.

TalentowiSKO logo

Prowadzone zajęcia i konkursy promują systematyczne oszczędzanie oraz rozwijają talenty dzieci i młodzieży, głównie w zakresie przedsiębiorczości.

Banki Spółdzielcze utworzyły program TalentowiSKO, aby pokazać młodym ludziom, że finanse da się zrozumieć i wiedza związana z nimi jest niezbędna w późniejszym życiu. Program ma rozwijać zainteresowania i przedstawić kwestie finansowe w jak najbardziej przystępny sposób – aby w przyszłości absolwenci programu TalentowiSKO wiedzieli, jak gospodarować własnymi pieniędzmi i prowadzić domowy budżet.

Lekcje realizowane w szkołach w ramach TalentowiSKA wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-3 i 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie, którzy biorą udział w programie TalentowiSKO mogą zaangażować się również w ogólnopolskie konkursy z zakresu oszczędzania, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Konkursy, analogicznie do scenariuszy zajęć, dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w różnym wieku.

Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych Grupy BPS. Szkoły po zgłoszeniu chęci udziału w Programie, otrzymują od Banków Spółdzielczych wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia programu.

Więcej informacji na stronie www.TalentowiSKO.pl

Przydatne informacje

Czym jest TalentowiSKO?

TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.

Kto jest organizatorem Programu TalentowiSKO?

Organizatorem Programu TalentowiSKO są Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS.

 

Czy udział w Programie TalentowiSKO jest bezpłatny?

Tak. Udział szkół i uczniów w Programie jest bezpłatny.

Kiedy rozpoczął się Program TalentowiSKO i ile będzie trwał?

Programu TalentowiSKO rozpoczął się we wrześniu 2013r. W założeniu jest inicjatywą kilkuletnią.

Do kogo adresowany jest Program TalentowiSKO?

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Jakie są założenia Programu?

Wszystkie informacje na temat Programu – opis jego założeń, idei i narzędzi - znaleźć można na stronie https://www.talentowisko.pl/ w zakładce O Programie.

W jaki sposób Program jest realizowany?

Program jest realizowany w oparciu o współpracę szkół i Banków Spółdzielczych. Szkoły po zgłoszeniu chęci udziału w Programie otrzymują od Banków Spółdzielczych wszystkie informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia Programu. W przypadku, gdy szkoła do tej pory nie współpracowała z Bankiem Spółdzielczym w ramach SKO, a chce wziąć udział w Programie TalentowiSKO, powinna zgłosić się do najbliższego Banku Spółdzielczego z Grupy BPS. Natomiast szkoły, które prowadziły już SKO, mogą zapytać o możliwość dołączenia do Programu pracownika Banku Spółdzielczego, z którym do tej pory współpracowały. W ramach Programu realizowane są lekcje w szkołach i bankach oraz konkursy dla uczniów.

Dlaczego Bank Spółdzielczy realizuje taki Program?

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w szkołach ponadpodstawowych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR