Skip to main content
  • Władze Banku

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Jarosław Łaźniowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Smorawski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wiesław Kowalczyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Czesław Wojtowicz Przewodniczący Komitetu Audytu
Marian Dyczko Członek Rady Nadzorczej
Rudolf Jana Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Grzegorczyk Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Piędzioch Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łącki Członek Rady Nadzorczej
Marek Kowalski Członek Rady Nadzorczej
Janusz Gużda Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Dorota Niewiadomska Prezes Zarządu
Bogdan Cegielski Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia
Grzegorz Zubek Zastępca Prezesa do spraw Finansowo - Księgowych
Jaromir Bieniek Zastępca Prezesa do spraw Handlowych

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR