Skip to main content
 • Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS!

Miło nam poinformować, że Grupa BPS otrzymała Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021! 

Rzetelna, profesjonalna obsługa, pozytywne doświadczenia klientów, atrakcyjna oferta, wiarygodność oraz wieloletnia tradycja zadecydowały o wyróżnieniu dla naszego Zrzeszenia.

Aż 76,7 proc. respondentów, biorących udział w ogólnopolskich badaniach konsumenckich przeprowadzonych w tym roku na próbie ponad 15 tysięcy osób, uważa Grupę BPS za najlepszą w kategorii „Banki Spółdzielcze” i realnie poleca jej usługi. Markę Grupa BPS zna 29,7 proc. badanych. Skojarzenia, jakie budzi Grupa BPS, to: polski bank, zaufanie, tradycja, atrakcyjna oferta.

certyfikat dla grupy bps laur konsumencki lider jakosci 2021 

 

Orzeł Agrobiznesu Super Grand Prix a Prezes Zdzisław Bąk z tytułem Koryfeusza Agrobiznesu

 

W grudniu 2013 po raz pierwszy wręczone zostały nagrody trzeciego stopnia Orłów Agrobiznesu - tytuł Orła Agrobiznesu Super Grand Prix za wybitne osiągnięcia rynkowe.

Tytuł Orła Agrobiznesu Super Grand Prix otrzymał Bank Spółdzielczy w Namysłowie a tytuł Koryfeusza Agrobiznesu - Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Koryfeusz Orłów Agrobiznesu jest dodatkowym wyróżnieniem i dowodem uznania dla zarządzającego firmą, którego między innymi działalność rynkowa i sprawne zarządzanie doprowadziły do zdobycia Orła Agrobiznesu Grand Prix.

1 orzel super grand prix

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Domu Literatury w Warszawie odbył się finał 45 edycji konkursu o nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Uroczyste wręczenie nagród zostało połączone z recitalem Joanny Rawik- wielkiej osobowości polskiej piosenki, od wielu lat związanej z Orłami Agrobiznesu. Nagroda przyznawana jest od 2001 roku za sukces rynkowy firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, firm handlowych oraz banków działających na rzecz agrobiznesu. Otrzymują ja firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich.

 

Organizatorem konkursu Orzeł Agrobiznesu jest warszawska Agencja Promocyjno- Wydawnicza EMS, która jest również wydawcą własnego kwartalnika branżowego Propozycja Targowa i Konsumencka. Nagrody przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów do spraw badań rynkowych, wizerunku firmy, oceny wiarygodności, finansistów, marketingu, technologów żywności, ekonomistów. O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia oraz banki działające na rzecz agrobiznesu i firmy handlu spożywczego.

2 orzel super rand

Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje od początku wicemarszałek Sejmu RP. Obecnie honorowym patronem nagrody jest wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak. Wśród laureatów 45 edycji znalazły się banki spółdzielcze, które otrzymały Orła Agrobiznesu za sukces rynkowy m.in. Pobiedzisko-Gośliński Bank, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, Bank Spółdzielczy w Skaryszewie.

 

INTERKREDYT - Super Produkt lata 2013 Orłów Agrobiznesu

O Nagrodę Najlepszy Produkt Lata 2013 Orłów Agrobiznesu Agencja Promocyjno – Wydawnicza EMS zorganizowała ogólnokrajowy plebiscyt. Nagrodę Super Produkt Lata 2013 zdobył INTERKREDYT produkt Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Konsumenci głosowali na 19 produktów z firm sektora rolno spożywczego i jego otoczenia. Namysłowski kredyt uzyskał 2 606 głosów znacznie liczbą przewyższając głosy uzyskane przez konkursowych konkurentów.

najlepszy produkt 2013

Nagrodę w warszawskim Domu Literatury z rąk przewodniczącego jury posła Franciszka Stefaniuka odebrała zastępca prezesa Zarządu Banku Dorota Niewiadomska. To kolejny tytuł przyznany Bankowi przez Agencję. Przed dwoma laty Bank zdobył tytuł Orła Agrobiznesu Grand Prix przyznawany w Konkursie organizowanym pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka.

statuetka najlepszy produkt lata 2013

 Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Edycja XIV

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw zorganizowały kolejną, XIV edycję konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiebiorców. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest doskonałą rekomendacją banków budujących właściwe relacje z małymi i średnimi firmami. Sprzyja ono budowie silnych więzi między tymi sektorami. Dzięki temu uczestnicy konkursu są naturalnymi partnerami przedsiębiorców w świadczeniu usług bankowych.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. I etap to przedstawienie pisemnej prezentacji, która podlega ocenie punktowej przez niezależnych ekspertów. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów. Wraz z zakwalifikowaniem sie uczestników konkursu do drugiego etapu XIV edycji, zaczął się okres wizyt audytorów konkursu w centralach i placówkach banków oraz badanie opinii klientów.

Audytorzy odwiedzili siedziby uczestników z trzech kategorii konkursowych: bank uniwersalny, oddział bankowy, bank spółdzielczy. Podczas wizyt w instytucjach finansowych największą uwagę zwracano na jakość obsługi oraz zmieniającą się ofertę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Surowej ocenie poddana została również jakość informacji udostępnianej klientom, doradztwo udzielane w bankach oraz udogodnienia oferowane przedsiębiorcom.

BPDP edycja XIV

Kapituła Konkursu podjęła decyzję o przyznaniu nagród, w oparciu o ocenę audytorów, badania opinii klientów oraz badania pracy doradców bankowości MSP.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał Godło Promocyjne wraz z trzema Złotymi Gwiazdami. Wyróżnienie dla Banku odebrał Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku w dniu 25 stycznia 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, gdzie miała miejsce gala wręczenia statuetek oraz certyfikatów konkursu.

 

Opolskie Nagrody Jakości

Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie laureatem nagrody "Znakomity Przywódca".

Na uroczystej gali w dniu 26 maja 2012 roku Opolska Izba Gospodarcza po raz dziewiąty przyznała nagrody jakości dla opolskich przedsiębiorstw, po raz piąty dla najlepszych przywódców i po raz trzeci dla znakomitych pełnomocników systemów zarządzania.

 

Opolskie Nagrody Jakości to wyróżnienie Opolskiej Izby Gospodarczej dla firm, instytucji i ich zarządzających. O nagrodę mogą ubiegać się organizacje produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej i edukacyjne, które wdrażają projakościowe działania ukierunkowane na spełnienie oczekiwań klientów, pracowników otoczenia.

znakomity przywodca 2012

Aby zdobyć Opolską Nagrodę Jakości uczestnicy wypełniają kartę samooceny, następnie karta jest weryfikowana przez ekspertów ONJ. W dalszej kolejności odbywa się wizytacja ekspertów w firmie czy organizacji. Efektem tego jest raport zwrotny, w którym eksperci wskazują na mocne i słabe strony uczestnika konkursu. Na tej podstawie komisja konkursowa podejmuje decyzje o przyznaniu nagrody.

znakomity przywodca 2012

Finalistą tegorocznego konkursu został Zdzisław Bąk Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie zdobywając tytuł "Znakomitego Przywódcy".

Ewa Sierpina, ekspert Opolskiej Nagrody Jakości przypominała, że po raz pierwszy podobną nagrodę wręczono w 1951 roku w Japonii. 36 lat później konkurs zapoczątkowano w USA, gdzie nagrodę do dziś wręcza prezydent kraju. W Europie pierwszy konkurs zorganizowano w 1992 roku w Brukseli przez fundację do spraw zarządzania jakością. Konkurs Polska Nagroda Jakości przeprowadzono po raz pierwszy w 1996 roku, a na jego bazie stworzono konkursy regionalne. Ich laureaci mogą ubiegać się ogólnokrajową nagrodę.

 

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Edycja XIII

W dniu 27 stycznia 2012 roku w Warszawie w Pałacu Prymasowskim odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto konkurs "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony Godłem Promocyjnym oraz Złotą Statuetką.

QBA6833

W trakcie trwania Konkursu Bank poddał się zewnętrznemu audytowi, który miał na celu zbadanie oferty, jak również jej zmian w przeciągu od ostatniego badania. Audyt ma na celu sprawdzenie, jak w dobie trwającego kryzysu Bank pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w ich działalności. Oferta banku powinna być tak skonstruowana, by bez zwiększonych obciążeń dla małego i średniego kapitału pozwalała na ich dalszy rozwój.

1

W imieniu Banku Złotą Statuetkę i Godło Promocyjne odebrał Prezes Zarządu Zdzisław Bąk, który w krótkim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę banków spółdzielczych w tworzeniu przyjaznej atmosfery dla przedsiębiorców. "Obracanie w większości lokalnym kapitałem niesie za sobą szczególną odpowiedzialność dla banku, a jednocześnie uświadamia lokalnym przedsiębiorcom wagę pieniędzy, które otrzymują od banku".

QBA6860

 

Orzeł Agrobzinesu Grand Prix dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie

W dniu 29 marca 2011 roku w warszawskim Domu Literatury odbył się finał 34. edycji konkursu Orzeł Agrobiznesu pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu Grand Prix. Statuetkę z rąk Wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej odebrał Prezes Banku Zdzisław Bąk. Bank jest trzecią instytucją finansową uhonorowaną tą nagrodą w 10 letniej historii Kapituły.

Kierzkowska BÄ jpg

Przestawiciele Kapituły rozmawiali z mieszkańcami kilku miast Opolszczyzny i Dolnego Śląska, na terenie których Bank działa. W ich opinii jest on dobrze znany w środowisku, w którym działa. Mieszkańcy kojarzą go z dobrą tradycją solidnej instytucji finansowej. Kapituła porównywała również ofertę Banku Spółdzielczego w Namysłowie z ofertami konkurencji działającej na tym samym terenie, godziny otwarcia placówek, jak również stosunek do klienta. Ze wszystkich tych badań namysłowski Bank, według Kapituły, wyszedł zwycięsko.

 

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

W dniu 28 stycznia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono nagrody w XII edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.

Kapituła XII edycji konkursu przyznała nagrody w trzech kategoriach konkursowych:

 • Banki uniwersalne
 • Banki spółdzielcze i małe banki lokalne
 • Oddziały bankowe

Bank Przyjazny 2010 0319

Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w kategorii Banki spółdzielcze i małe banki lokalne. Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców jest doskonałą rekomendacją przyznawaną w konkursie, określającą banki względem małych i średnich firm. Sprzyja ono budowie silnych więzi między tymi sektorami, natomiast uczestnicy konkursu są postrzegani, jako naturalni partnerzy przedsiębiorców.

Podsumowania konkursu dokonali prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski, wiceprezes zarządu Fundacji Mieczysław Bąk oraz prof. Przemysław Kulawczuk. Wszyscy oni podkreślali utrzymującą się bliską relację pomiędzy bankami a sektorem MSP będącą również efektem konkursu. 12 lat temu, gdy startowała pierwsza jego edycja – sektor MSP nie był priorytetowym klientem banków. Teraz sytuacja się zmieniła i banki są coraz bardziej zainteresowane pozyskaniem małych i średnich firm.

Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Banku Pan Zdzisław Bąk.

W konkursie przyznawane są następujące nagrody:

 • Tytuł Laureata konkursu – Złota Statuetka
 • Wyróżnienie Honorowe
 • Godło Promocyjne – równorzędne certyfikaty, które otrzymują wszyscy uczestnicy spełniający kryteria określone Regulaminem
 • Tytuł „Profesjonalny Doradca Bankowości MSP”
 • Złote Gwiazdy – dla uczestników biorących udział w kolejnych edycjach
 • Platynowa Statuetka – przyznawana uczestnikom biorącym udział w 5 kolejnych edycjach
 • Diamentowa Statuetka – przyznawana uczestnikom biorącym udział w 10 kolejnych edycjach

W 2010 r. ocenie Zespołu Audytorów oraz Kapituły Konkursu poddały się 3 banki uniwersalne, 22 banki spółdzielcze, oraz 8 oddziałów bankowych.

I etap konkursu nakładał na uczestników obowiązek przedstawienia pisemnej prezentacji, którą szczegółowo analizowali niezależni eksperci. Warunkiem przejścia do II etapu było uzyskanie wymaganej regulaminem liczby punktów. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy zakwalifikowali się do kolejnego etapu.

Bank Przyjazny 2010 0321

 

II etap konkursu polegał przede wszystkim na badaniu zgłoszonych placówek. Równocześnie prowadzone były badania opinii klientów, w których przedsiębiorcy poddawali ocenie ponad 20 najważniejszych aspektów obsługi i działania danej placówki. Badania były prowadzone wśród klientów relacyjnych, częściej korzystających z bezpośredniego kontaktu z bankiem oraz klientów elektronicznych, korzystających w przeważającej mierze z bankowości elektronicznej. Badania są odzwierciedleniem podejścia instytucji finansowych do klientów z sektora MSP, wskazują także obecne i przyszłe oczekiwania klientów w zakresie bankowego finansowania. Analiza opinii klientów relacyjnych i elektronicznych stanowi podstawę do opracowania raportów benchmarkingowych.

Bank Przyjazny 2010 0464

 

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Instytucja Finansowa

DSC 0062

Kapituła bierze również pod uwagę systematyczne inwestowanie w rozwój instytucji oraz działania na rzecz upowszechniania wiedzy o produktach finansowych i edukacji społeczeństwa w zakresie posługiwania się tymi produktami.

 

Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009


W dniu 2 grudnia 2010 roku w kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród SOLIDNY PRACODAWCA 2009. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został odznaczony tytułem „SOLIDNY PRACODAWCA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2009” w kategorii branżowej. Dyplom i świadectwo tytułu najlepszego pracodawcy odebrali przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Bieniek oraz prezes Zarządu Banku Zdzisław Bąk.

Konkurs „Solidny Pracodawca Roku” organizowany jest od 6 lat przez Grupę Media Partner, wydawcę ogólnopolskich dodatków gospodarczych ukazujących się na łamach Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej. O wyborze laureatów i przyznaniu tytułów decyduje specjalnie powołana Kapituła , w której skład wchodzą: prof. Stanisław Dawidziuk - Prezydent Kapituły, rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Ewa Brewczyńska –Florczyk- Sekretarz Programu, doradca ds. doskonalenia organizacji EFQM, Olgierd Cieślik- Prezes Fundacji Edukacja Bez Granic, dr Krzysztof Łęcki- socjolog Uniwersytetu Śląskiego, Grzegorz Kozicki- Dyrektor Programu, Redaktor Naczelny Rzecz o Biznesie.

Kryteria, jakimi organizator programu kieruje się przy wyborze firm nominowanych, a następnie laureatów, to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia, na który składają się: respektowanie przepisów BHP i prawa pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m. in. z PIP-u, urzędu pracy) oraz dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat.

W orzeczeniu Kapituły czytamy iż Bank w zupełności spełnia kryteria tej nagrody-dynamicznie się rozwija. Tytuł „Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009” to osiągnięcie, na które składają się lata pracy. Jest to tytuł tym bardziej zaszczytny, iż przypadł dla Banku, który na co dzień musi zmagać się z ogromną konkurencją na rynku -szczególnie lokalnym, ale również jest jedynym wyróżnionym z dużej rodziny banków spółdzielczych. Solidność i stabilność to podstawa działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie, która przekłada się na jego rozwój oraz wzrost liczby obsługiwanych klientów.

Rada Nadzorcza Banku i jego Zarząd mają świadomość iż najcenniejszym kapitałem są ludzie, pracownicy. Na każdy sukces większej organizacji składa się praca nie tylko zarządu ale i wysiłek poniesiony dla niej przez cały zespół tej organizacji czyli pracowników - w ten sposób sukcesy Banku Spółdzielczego tłumaczy prezes Zarządu Zdzisław Bąk. Jeżeli chcemy wymagać od pracowników zaangażowania i dobrych wyników, to postępując uczciwie musimy im stworzyć godne odpowiadające ich wysiłkowi warunki pracy. To jest cała tajemnica, dzięki której przyznano nam ten tytuł -dodaje prezes Banku.Namysłowski Bank dba o swoich ludzi, ich rozwój i optymalne warunki pracy. Warto również zaznaczyć, że profesjonalne podejście do problemu zatrudnienia, a przede wszystkim jego stabilności zostało docenione w maju 2010 roku, kiedy to Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł „Solidny Pracodawca 2009”w skali ogólnopolskiej. Tak więc uzyskanie tytułu w kategorii branżowej jest potwierdzeniem słuszności decyzji, jakie podejmuje Zarząd Banku, szczególnie w kwestii zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.

 

Solidny Pracodawca 2009


W dniu 21 maja 2010 r Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA 2009" w kategorii ogólnopolskiej. Konkurs "SOLIDNY PRACODAWCA ROKU" to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządzania personelem. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce cechujących się wzorcową polityką personalną przekładającą się na jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym polskim rynku.

Tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA ROKU" przyznawany jest w trzech kategoriach: regionalnej, ogólnopolskiej oraz branżowej. Kryteria jakimi organizator programu
Kowalki Pro - Media Katowice kierował się w wyborze firm nominowanych a następnie laureatów dotyczyły wskaźnika solidności zatrudnienia, w którym głowną rolę odegrały następujące kryteria:

 • warunki pracy
 • terminowość wypłat
 • warunki socjalne
 • ścieżka kariery pracowników
 • opinie zewnętrzne i wewnętrzne o firmie
 • dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat

Tytuł "SOLIDNY PRACODAWCA 2009" to osiągnięcie na które składają się lata pracy. Solidność, siła i stabilność to podstawa działalności Banku , która przekłada się na jego rozwój oraz wzrost liczby obsługiwanych klientów.

 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie nagrodzony Orłem Agrobiznesu

W Polsce działa ponad 650 banków, z tego 576 to banki spółdzielcze. Większość z nich to małe i średniej wielkości lokalne instytucje finansowe, które swym działaniem obejmują nieco mniej niż 10 proc. rynku usług bankowych, ale mają dwie niezaprzeczalnie ważne cechy: są najstarszymi polskimi instytucjami finansowymi i ostatnimi już (poza PKO BP i BOŚ) polskimi bankami detalicznymi.

DSC 0020 1

Z rąk Ewy Kierzkowskiej – wicemarszałek Sejmu, statuetkę Orła Agrobiznesu dla Banku odebrał prezes Zdzisław Bąk

Ta cecha warta jest podkreślenia, gdyż umyka uwadze większości klientów, zafascynowanych telewizyjnymi reklamami i medialnym szumem wokół działalności instytucji finansowych prowadzących działalność w Polsce.

 

Bank w Namysłowie należy do grupy największych w kraju banków spółdzielczych pod względem wysokości funduszy własnych i sumy bilansowej . Jest też największym bankiem spółdzielczym w województwie opolskim.

 

W ubiegłym roku – trudnym dla gospodarki – namysłowski Bank, zgodnie ze swoją misją i tradycjami, nie ograniczył akcji kredytowej wzorem zagranicznych banków. Nie utrudniał także dostępu do nich małym oraz średnim przedsiębiorcom, a także rolnikom inwestującym w swoje gospodarstwa, gdyż o 8 proc. zwiększył wysokość przyznanych kredytów. Władze Banku wyszły bowiem z założenia, że w trudnej sytuacji gospodarczej należy pomagać klientom w utrzymaniu płynności i kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Bank z ogólnej puli 155 milionów złotych udzielonych kredytów przyznał rolnikom kredyty w wysokości 78 milionów złotych, a przedsiębiorcom ponad 30 milionów złotych.

 

Ten sposób działania nie uszedł uwadze samorządom gmin, na terenie których Bank prowadzi działalność operacyjną. Bo to właśnie samorządy najlepiej wiedzą jak przedstawia się kondycja działających tu małych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Liderem i promotorem wspierania działań lokalnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych jest Starosta namysłowski Pan Michał Ilnicki któremu kapituła przyznała tytuł „SREBRNEGO PROMOTORA ORŁA AGROBIZNESU”.

 

30 marca 2010 r. w Domu Literatury w Warszawie wręczone zostały dyplomy i statuetki „Orzeł Agrobiznesu” firmom z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, które odniosły sukces rynkowy w ostatnim okresie. Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS, a patronat honorowy sprawuje Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP. Wśród laureatów XXX edycji znalazł się Bank Spółdzielczy w Namysłowie.

 

Nagroda została przyznana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzymują ją firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy, potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich, prowadzonych w wybranych miastach. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową, marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości.

 

Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi. Bank spółdzielczy w Namysłowie tytuł „Orła Agrobiznesu 2010” otrzymał za sukces rynkowy i aktywne wspieranie rolników z terenu swojego działania.

 

Rolnikom przypada prawie połowa z udzielanych przez Bank kredytów, w większości tzw. kredytów preferencyjnych z dopłatą odsetek ze środków budżetowych za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na znaczną obniżkę stopy kredytu redyskontowego, od której uzależniona jest wysokość oprocentowania kredytów preferencyjnych, dokonywanej przez Radę Polityki Pieniężnej, opłacalność tych kredytów dla Banku dramatycznie spadła, a mimo to Bank nie zaprzestał ich udzielania. Również wśród przedsiębiorców współpracujących z Bankiem, większość stanowią osoby prowadzące działalność związaną z sektorem rolno-spożywczym.

DSCF4226 1

Podczas wręczania statuetek prezes Banku, Zdzisław Bąk powiedział zgromadzonym dziennikarzom. „Zawsze czuliśmy pewnego rodzaju współodpowiedzialność za los i gospodarczą pomyślność naszych wieloletnich klientów, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw pracujących w otoczeniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej. To nasi naturalni i niezawodni partnerzy, którzy od Banku oczekują równoprawnego traktowania. Ta nagroda przynosi nam olbrzymią satysfakcję. Traktuję to także jako wyróżnienie dla blisko 12 tysięcy członków udziałowców, działaczy Rad Oddziałowych, członków Rady Nadzorczej i pracowników dziewiętnastu placówek naszego Banku , którzy są odpowiedzialni za obsługę tego sektora gospodarki na obszarze pięciu powiatów. Tytuł „Orła Agrobiznesu” jest dla nas tym bardziej cenny, że otrzymujemy go w roku jubileuszowym, bowiem Bank Spółdzielczy w Namysłowie powstał 60 lat temu”.

 

Bank Przyjazny Biznesowi 2009


W dniu 15 października 2009 roku na Konferencji Lokalnego Biznesu Śląska w Katowicach Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009". Został też laureatem pierwszej edycji konkursu "Bank Przyjazny Biznesowi 2009". Oba Konkursy organizują Instytut Lokalnego Biznesu oraz Instytut Bankowości Spółdzielczej w Warszawie.

Zdzislaw Bak

W pierwszym pod uwagę brana jest dynamika wzrostu przychodów, zysku netto i aktywów banku. W drugim ocenę bankowi wystawiają obsługiwane przez niego firmy. Klienci biznesowi Banku Spółdzielczego w Namysłowie wypełnili ankiety, w których średnia ocen Banku wyniosła 5,6 na 6 punktów możliwych do zdobycia.

Statuetki "Złoty Gepard 2009" za dynamikę i "Tęczę Kart dla Banku Przyjaznego Biznesowi 2009" odebrał Zdzisław Bąk, Prezes Zarządu Banku.

W obu tych konkursach oceniano kilkaset firm i instytucji, spółdzielni i lokalnych banków z województw śląskiego i opolskiego. Zdobycie tych właśnie wyróżnień i wprowadzenie nowych usług to ważny sygnał dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenów, na których Bank ma swoje placówki.

 

Certyfikat "Zasady dobrej praktyki bankowej"


Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jedna z najważniejszych instytucji czuwających nad bezpieczeństwem środków powierzonych przez klientów bankom działającym w Polsce, przyznał Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie certyfikat banku stosującego ,,Zasady dobrej praktyki bankowej".

Zaznaczyć należy, że Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest jednym z pierwszych banków, które taki certyfikat uzyskały. ,,Dobre praktyki" służą wypracowaniu jednolitych standardów służących rzetelnemu informowaniu klientów o zakresie i zasadach systemowej ochrony oszczędności złożonych w bankach, a także określają założenia udostępniania podstawowych danych o sytuacji ekonomiczno - finansowej banku tak, aby prezentowane one były w sposób przystępny i przejrzysty, szczególnie dla klientów indywidualnych.

 

Certyfikat Dobroczynności


W 2008 roku Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Certyfikat Dobroczynności za znaczącą pomoc przy realizacji Programu "Zdążyć z Pomocą".

 

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii „Instytucja Finansowa"


Dnia 11 stycznia 2007 roku w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia przez Opolską Izbę Gospodarczą prestiżowych nagród – Laur Umiejętności i Kompetencji. Pragniemy Państwa poinformować, że Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii „Instytucja Finansowa” został przyznany Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie.

 

Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004


Budynek Banku Spółdzielczego w Namysłowie Oddział w Byczynie wygrał edycję konkursu „Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004” organizowanego przez Oddział Wojewódzki SARP i Urząd Marszałkowski przy współudziale Wojewody.

W uzasadnieniu jury konkursu podkreśliło dobre wkomponowanie obiektu w zabytkową zabudowę, trafne uzupełnienie historycznego wnętrza urbanistycznego, starannie dobrane materiały, operowanie skromnymi środkami architektonicznymi, właściwą skalę, zastosowanie współczesnego detalu i dobrych rozwiązań materiałowych. Projektantem zwycięskiego obiektu jest Pracownia Projektowa Bogusława i Piotra Wachułków z Opola.

 

Złoty medal im. Franciszka Stefczyka


Kapituła Medalu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w 2000 roku nadała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka za szczególny wkład w szerzeniu idei bankowości spółdzielczej na terenie Opolszczyzny.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR