• Kredyt Czyste Powietrze

  Kredyt Czyste Powietrze

  Wymień stary piec i skorzystaj z dotacji!

  Wymień piec, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!

  W Banku Spółdzielczym w Namysłowie możesz uzyskać Kredyt Czyste Powietrze, a dotacja z rządowego programu zostanie przeznaczona na częściową spłatę kapitału Twojego kredytu.

  Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

  O Programie dowiesz się więcej na: www.czystepowietrze.gov.pl

  czp 1920x714 pieczatka

  Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

  Środki z kredytu można przeznaczyć na:

  • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
  • pompa ciepła powietrze/woda
  • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • kocioł gazowy kondensacyjny
  • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
  • kocioł olejowy kondensacyjny
  • kocioł zgazowujący drewno
  • kocioł na pellet drzewny
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
  • ogrzewanie elektryczne
  • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem
  • mikro instalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • stolarka okienna
  • stolarka drzwiowa

  Dlaczego warto skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze?

  Oferujemy szeroki zakres finansowania:

  • Kwota kredytu nawet do 100 tys. zł
  • Oprocentowanie stałe 12,00%*
  • Prowizja 2%
  • Okres kredytowania do 96 miesięcy

  Dla przykładu reprezentatywnego „Kredyt Czyste Powietrze” Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,37% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 55 900,00 zł, okres kredytowania: 96 miesięcy (95 rat po 908,98 zł i jedna rata 908,53 zł), oprocentowanie stałe w stosunku rocznym: 12,00%, całkowity koszt kredytu: 32 479,63 zł, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania: 31 361,63 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 1 118,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 88 379,63 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.02.2024 r. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku.
  Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.
  Kredy jest objęty gwarancją BGK S.A. w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPG)
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

   

  Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.

  Jak uzyskać kredyt i dotację?

  Złóż wniosek o kredyt w placówce Banku Spółdzielczego w Namysłowie, my oceniamy Twoją zdolność do spłaty kredytu. Następnie, po pozytywnej decyzji kredytowej, nasz Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i wyśle go do właściwego terytorialnie WFOŚiGW, który go oceni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, WFOŚiGW zawrze z Tobą umowę dotacji, Bank Spółdzielczy w Namysłowie wypłaci środki z kredytu na Twój rachunek. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW przekaże dotację do Banku Spółdzielczego w Namysłowie, a my spłacamy część Twojego kredytu.

  Tutaj znajdziesz przydatne dokumenty:

  PROGRAM PRIORYTETOWY Czyste Powietrze

  Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

  Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

  Regulamin naboru Wniosków o Dotację
  Wniosek o Dotację

  Załącznik do Wniosku o Dotację - Oświadczenia Współwłaścicieli i Współmałżonka
  Instrukcja wypełniania Wniosku o Dotację

   

  Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dotację

  Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania Wniosku o Dotację

  Informacja - Składanie wniosku o płatność

  Wniosek o Płatność Dotacji
  Instrukcja do Wniosku o Płatność Dotacji
  Załącznik do Instrukcji do Wniosku o Płatność Dotacji

   

  Komunikat w sprawie zmian w programie „Czyste Powietrze”

  Banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze, będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, na nowych zasadach, zgodnie z przygotowanymi zmianami programu „Czyste Powietrze”.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 stycznia 2023 roku wprowadza nową edycję programu „Czyste Powietrze”.

   

  Korzyści związane ze zmianami dotyczą przede wszystkim zwiększenia maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tym z tzw. kompleksową termomodernizacją oraz kwot dotacji dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, podniesienia progów dochodowych dla beneficjentów kwalifikujących się do poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/
  Do 2 stycznia 2023 roku kredyty PPCP oferowane będą w Bankach na dotychczasowych zasadach.

  Wnioski na nowych, obowiązujących zasadach będą przyjmowane przez Banki uczestniczące w Programie w miarę technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian w Programie.

  Poszczególne banki, w tym Bank Spółdzielczy w Namysłowie, będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, o czym będą informować Klientów indywidualnie na swoich stronach internetowych.

  Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie powodują zablokowania możliwości ubiegania się przez Klientów o dotację PPCP. Zainteresowani Klienci mogą indywidualnie wystąpić w Wnioskiem o dotację bezpośrednio do Właściwego WFOŚiGW lub zdalnie, za pośrednictwem portalu Beneficjenta.

  Na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ aktualizowana będzie też lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotację w programie.

  Infolinia czynna jest od pon. - pt.: 07:15-15:15

  77 410 91 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Zastrzeż kartę oraz BLIK

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  - telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50

  - telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828

  - osobiście w placówce Banku

  - za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego na Portal Kartowy

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


  Blokowanie Bankowość internetowa

  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej lub utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środków dostępu, dostęp do bankowości elektronicznej można zablokować pod numerem telefonu 77 4109 109 czynnym całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479.