Skip to main content
 • Kredyt mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy

  Twoje marzenia o własnym lokum w zasięgu ręki

  Najważniejsze korzyści

  od 1,50%  od 0%* 30 lat  od 8,16%**
   Marża   Prowizja  Okres kredytowania do   RRSO

   

   

  Wybierz najkorzystniejszą ofertę dla Siebie

    Oferta Standard***  Oferta Plus**  Oferta Premium*
   Oprocentowanie  WIBOR 3M + marża 2,40%  WIBOR 3M + marża 1,70%  WIBOR 3M + marża 1,50%
   Prowizja1  2,10%  0%  0%

   

  1Promocja dotycząca wysokości prowizji za udzielenie Kredytu Mieszkaniowego dla oferty Plus i oferty Premium obowiązuje od dnia 02.10.2023 r.

  Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na:

  • zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
  • zakup działki z rozpoczętą budową
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku
  • dodatkowy dowolny cel kredytowania związany z zakupem nieruchomości, o ile nie stanowi więcej niż 15 % kwoty udzielanego kredytu
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

   

  Jakie jest oprocentowanie kredytu ?

  Oferta Banku w zakresie kredytu mieszkaniowego składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej.

   

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał (zmienny w okresach kwartalnych).

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości,
  • osiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertą kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z pracownikiem Banku.

   

  Dlaczego warto?

  szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
  do 24 miesięcy karencji
  możliwość wcześniejszej spłaty kredytu
  możliwość łączenia dochodów nawet 4 Kredytobiorców

  Kredyt mieszkaniowy oprocentowanie zmienne:

  ***Oferta Standard – (klient nie posiada dodatkowych produktów bankowych).
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w ofercie Standard, zabezpieczonego hipoteką wynosi: 8,87% przy następujących założeniach: okres kredytowania: 300 miesięcy (299 miesięcznych rat równych po 1 170,00 zł i ostatnia rata 1 167,28 zł), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 148 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi: 354 330,58 zł , oprocentowanie zmienne 8,25% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M (5,85%) oraz marża 2,40 %, całkowity koszt kredytu 206 030,58 zł (w tym: prowizja 2,10% tj. 3 114,30 zł, odsetki 202 697,28 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  ** Oferta Plus (klient posiada lub założy: - rachunek typu Pol-Konto/Pol-Konto VIP, - kartę debetową, - dostęp do bankowości internetowej).
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w ofercie Plus w promocji, zabezpieczonego hipoteką wynosi: 8,16% przy następujących założeniach: okres kredytowania: 300 miesięcy (299 miesięcznych rat równych po 1 101,39 zł ostatnia rata 1 105,14 zł) całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 148 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi: 334 389,75 zł oprocentowanie zmienne 7,55% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M (5,85%) oraz marża 1,70 %, całkowity koszt kredytu 186 089,75 zł w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 182 120,75 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219,00 zł, opłata za prowadzenie konta Pol-Konto 2 850,00 zł (w całym okresie kredytowania), opłata za kartę debetową 900,00 zł (w całym okresie kredytowania, przy transakcjach bezgotówkowych za min. 500,00 zł miesięcznie), dostęp do bankowości internetowej 0,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  * Oferta Premium (klient posiada lub założy: - rachunek typu Pol-Konto/Pol-Konto VIP, - kartę debetową, - dostęp do bankowości internetowej, - kartę kredytową Visa Classic Credit -ubezpieczenie na życie).
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego w ofercie Premium w promocji, zabezpieczonego hipoteką wynosi: 8,69% przy następujących założeniach: okres kredytowania: 300 miesięcy (299 miesięcznych rat równych po 1081,45 zł i ostatnia rata 1078,81 zł.) całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)148 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi: 336 776,36 zł, oprocentowanie zmienne 7,35% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M (5,85 %) oraz marża 1,50%, całkowity koszt kredytu 188 476,36 zł w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 176 132,36 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219,00 zł, opłata za prowadzenie konta Pol-Konto: 2 850,00 zł (w całym okresie kredytowania), opłata za kartę debetową 900,00 zł (w całym okresie kredytowania, przy transakcjach bezgotówkowych za min. 500,00 zł miesięcznie), dostęp do bankowości internetowej: 0,00 zł, opłata za kartę kredytową: 0,00 zł (gdy wartości transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty w poprzednim okresie wynosiła co najmniej 5 000,00 zł), ubezpieczenie spłaty kredytu opcja „Życie Komfort”, zawarte za pośrednictwem Banku 8375,00 zł. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na 09.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  Oferta Kredyt Mieszkaniowy oprocentowanie okresowo-stałe (klient posiada lub założy): - rachunek typu Pol-Konto/Pol-Konto VIP, - kartę debetową, - dostęp do bankowości internetowej.
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo-stałym, zabezpieczonego hipoteką wynosi: 10,08% przy następujących założeniach: okres kredytowania: 300 miesięcy; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 148 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi: 377 705,64 zł, oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,86% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,25% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa referencyjna WIBOR 3M (5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,40 %,) łączna liczba rat 300 . Całkowity koszt kredytu 299 405,64 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 2,10% wynosząca 3 114,30 zł, odsetki 222 322,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219,00 zł, opłata za prowadzenie konta Pol-Konto 2 850,00 zł (w całym okresie kredytowania), opłata za kartę debetową 900,00 zł (w całym okresie kredytowania, przy transakcjach bezgotówkowych min. 500,00 zł miesięcznie) dostęp do bankowości internetowej 0,00 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  Infolinia czynna jest od pon. - pt.: 07:15-15:15

  77 410 91 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Zastrzeż kartę oraz BLIK

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  - telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50

  - telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828

  - osobiście w placówce Banku

  - za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego na Portal Kartowy

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


  Blokowanie Bankowość internetowa

  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej lub utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środków dostępu, dostęp do bankowości elektronicznej można zablokować pod numerem telefonu 77 4109 109 czynnym całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR