Skip to main content
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Cierpisz na brak gotówki? To idealne rozwiązanie dla Ciebie!

  Kredyt hipoteczny umożliwia zaciągnięcie kredytu na dowolny cel, którego zabezpieczeniem będzie nieruchomość.

   

  Główne zalety kredytu hipotecznego

   3,50%  20 lat  od 12,07%
   Prowizja od  Okres kredytowania do  RRSO

   

  Jakie jest oprocentowanie kredytu?

  Oferta Banku w zakresie uniwersalnego kredytu hipotecznego składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową,
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

   

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym:


  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery dni robocze przed końcem miesiąca kończącego kwartał (zmienny w okresach kwartalnych).

   

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia:

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości,
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertą uniwersalnego kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z pracownikiem Banku.

  Dlaczego warto?

  dowolny cel kredytu
  atrakcyjne oprocentowanie
  szybka decyzja kredytowa

  Noty prawne

  Oferta z oprocentowaniem zmiennym:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu uniwersalnego hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym wynosi: 13,37% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 189 300,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 11,85% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 6,00%, 239 równych rat miesięcznych po 2 066,08 zł, i jedna rata 2 067,23 zł. Łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 315 297,85 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 306 560,35 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 4,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 518,50 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 504 597,85 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.02.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  Oferta z oprocentowaniem okresowo - stałym:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu uniwersalnego hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym wynosi: 12,07% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 189 300,00 zł, okres kredytowania: 240 miesięcy, oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,86 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85% i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 6,00%), 239 równych rat miesięcznych po 1 920,50 zł i jedna rata 1 922,46 zł, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 280 356,46 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 271 621,96 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 4,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 518,50 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 469 656,46 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.02.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.
  Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa.

  Infolinia czynna jest od pon. - pt.: 07:15-15:15

  77 410 91 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Zastrzeż kartę oraz BLIK

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  - telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50

  - telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828

  - osobiście w placówce Banku

  - za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego na Portal Kartowy

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


  Blokowanie Bankowość internetowa

  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej lub utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środków dostępu, dostęp do bankowości elektronicznej można zablokować pod numerem telefonu 77 4109 109 czynnym całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR