Skip to main content
 • Generali Agro Ekspert

  Generali Agro Ekspert

  to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy

  Generali Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą.

  Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn.

  Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

  Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

  • odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych
  • maszyny rolnicze (Agro Casco)
  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów
  • odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
  • Porada Prawna (PP)

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

  Infolinia czynna jest od pon. - pt.: 07:15-15:15

  77 410 91 00 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  Zastrzeż kartę oraz BLIK

  W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  - telefonicznie poprzez Infolinię Banku tel.: +48 86 215 50 50

  - telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart tel.: +48 828 828 828

  - osobiście w placówce Banku

  - za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego na Portal Kartowy

  Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.


  Blokowanie Bankowość internetowa

  W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do bankowości elektronicznej lub utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środków dostępu, dostęp do bankowości elektronicznej można zablokować pod numerem telefonu 77 4109 109 czynnym całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004, NIP 752-000-02-40 REGON 000504479, Kod SWIFT POLUPLPR